JÍDELNÍČKY


Níže naleznete aktuální nabídku.


https://strav.nasejidelna.cz/0248/login

 Jídelníčky sestavujeme spolu s nutričním poradcem

 s paní Mgr.  Lucií Kopřivovou, níže Vám ji představíme

2013 Poradce pro výživu - osvědčení o rekvalifikaci (akreditováno MŠMT) 2011 - 2013 Ostravská univerzita v Ostravě-  Lékařská fakulta (magisterské studium)
Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví
2008 - 2011 Ostravská univerzita v Ostravě
Lékařská fakulta (bakalářské studium)
Ochrana veřejného zdraví

Již během studia na střední zdravotnické škole jsem se učila o prevenci různých onemocnění. Následující studium na vysoké škole bylo na prevenci zaměřeno ještě více. A protože je efektivnější chorobám předcházet než je pak léčit a protože naše zdraví velkou měrou ovlivňuje náš způsob života a především pak to, jak se stravujeme, byl můj předmět zájmu jasný. Rozhodnutí zaměřit se na výživu dětí pak nastalo na začátku druhého ročníku vysoké školy, kdy jsem procházela kolem pobočky známého fastfoodového řetězce a zahlédla maminky, jak krmí své roční děti smaženým masem a přesolenými hranolkami. Byla jsem tímto výjevem nemile zaskočena a chtěla jsem o aktuální situaci v oblasti dětské výživy vědět více a zároveň šířit osvětu. Této problematice jsem se tedy věnovala ve své bakalářské práci a navázala jsem na ni i prací diplomovou. Abych si své znalosti z oblasti výživy ještě více prohloubila, absolvovala jsem v posledním ročníku VŠ také rekvalifikační kurz Poradce pro výživu. Informace získané studiem nyní aplikuji ve stravě svého malého dítka. Hledám a zkouším nové recepty. Především doma máme rádi zdravé pečení, kdy používáme celozrnné mouky, ořechy, případně semínka a sladíme ovocem. Strava v dětství je obzvláště důležitá. Správná výživa zajišťuje správný vývoj a růst dětského organismu. A protože si stravovací návyky osvojené v dětství přenášíme do dospělosti, je důležité dětem ukazovat správný způsob stravování a učit je přemýšlet o jejich stravě.

Se všemi pracovníky společnosti Filii děláme vše pro to, aby strava vašich dětí byla chutná, pestrá a v souladu s doporučeními pro výživu dětí.

Seznam alergenů


S účinností od 13.prosince 2014 vstoupila v platnost EU směrnice o zveřejňování alergenů v jídlech. 

Proto i my upozorňujeme naše zákazníky na alergeny v jídelníčcích příslušným číslem alergenu.